Rente og risiko

Rente

Det er rente på alle lån. Renten gjenspeiler kostnaden på lånet ditt og er vanligvis uttrykt i prosent. Noen bedrifter vil ikke låne ut penger fordi de da blir sett på som en bank. Når en bedrift er bank så må de stille med lisenser og andre dokumenter som bekrefter og tillater at de operer som bank. Det er ikke noe problem å være en bank, men det krever litt fra bedriftens side å bli en bank da søknadsprosessen er tung. Flere bedrifter gir da heller bort varene sine på avbetaling. Det vil si at de ikke tar prosent på beløpet som skal betales tilbake, men vil heller at du betaler for varen over flere perioder. På denne måten så kan selskaper selge varer uten at du trenger å betale ville summer for dem alt på en gang, og selger får ut masse varer. Du som kjøper får muligheten til å kjøpe mer.

Risiko

Banker vurderer din evne til å betale tilbake lånet. Hvem vil vel låne penger til noen som ikke kan betale tilbake det lånte beløpet? Det kreves mye fra bankene. De må ta en grundig vurdering av deg. Det kan ta tid samtidig som det kan koste litt penger. Bankene investerer derfor mye av sin tid og kroner i å finne de kundene som passer banken best. Er du en slik kunde vil banken være veldig fornøyd med deg.

Banken rater sine kunder ut i fra hvor god betalingsevne de har. Det er snakk om ganske komplekse modeller bankene bruker for å finne denne rating samtidig som de trekker inn informasjon fra andre parter. Konklusjonen på hele prosessen er enten at du får et lånetilbud eller så får du ikke et lånetilbud. Når du får lånetilbudet så vil du se hvordan banken rater deg. Er tilbudet på 7-10% så mener banken at du er en solid kunde. Får du 10-18% så ser banken på deg som en middels kunde. Alt over 18% er for en bank som gir ut forbrukslån ganske betenkelig.

Refinansier

Har du lån med rente over 15% må du prøve å refinansiere dette lånet. Hva betyr det å refinansiere lån? Refinansiering er ikke noe nytt og noe vi alle har hørt om mange ganger før. Det krever at du snakker med en bank og ber om lavere rente. Får du den ikke så skjer det heller ikke noe. Får du den så er du i gang. Det viktigste med lån er at du betaler så lite som mulig. Betaler du mye så har du et problem over tid. Alt koster penger over tid og det er derfor viktig at du holder deg til det billigste. Er du ikke fornøyd så kan du nesten alltid bytte bank. Et bank bytte kan man også se på som refinansiering fordi vilkårene endrer seg. Det ville være rart om du ender opp med akkurat det samme lånet, prosenten og nedbetalingstiden so tidligere bank.